Bagr

Podmínky pronájmu  bagrů

PRVNÍ PRONÁJEM:

 

Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:

-        2 doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský nebo pas)

-        firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku

-        plátci DPH: osvědčení o registraci DIČ

Při druhé a každé další zápůjčce vyžadujeme doklad totožnosti osoby, která si vybavení pronajímá. Toto opatření chrání zákazníky za účelem neoprávněného či podvodného pronájmu.

 

KAUCE:

 

Před zapůjčením stroje je nutné složit kauci, která se odvíjí od charakteru obchodního vztahu

-        zákazníci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu nebo s dlouhodobou historií a zároveň plní včas své závazky – vratnou kauci neskládají.

-        zavedení zákazníci skládají vratnou minimální kauci ve stanoveném rozsahu v ceníku

-        zákazníci, o kterých nic nevíme, skládají vratnou kauci na hodnotu stroje ve stanoveném rozsahu dle ceníku

 

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ:

 

Na základě podepsaného zakázkového listu, v němž jsou uvedeny podmínky předání a převzetí, se nájemce zavazuje, že daným podmínkám rozumí a zavazuje se je plnit, což stvrzuje svým podpisem

 

1)     Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní a souhlasí se smluvními podmínkami

2)     V případě nesplnění platebních podmínek se objednavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení s platbou

3)     Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami pronajatého stroje. Stroj se vrací vždy s dolitou nádrží.

4)     Nájemce se zavazuje, že stroj bude používat pouze na práce, pro které je stroj určen

5)     Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti odcizení takovým způsobem, který je požadován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení. V případě, že dojde ke zcizení zavazuje se ohlásit toto neprodleně pronajímateli p.Klímovi (tel. 602446475) a příslušnému odd. policie. Dále se zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.

6)     Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na vlastní úkor

7)     Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetí osobou. V případě vážné poruchy volat p.Klímu (tel. 602446475)

8)     Nájemce v případě poruchy jím zaviněné, není zbaven platit pravidelné nájemné

9)     Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu.

10) Nájemce se zavazuje při vrácení znečištěného stroje uhradit očištění stroje.

11) Nájemce nesmí věc zcizit, půjčit ani dát třetí osobě, nebo jako zástavu.

12) Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další mth účtujeme 10% denního nájmu

13) Při zapůjčení minirypadla s obsluhou se účtuje každá započatá hodina, minimálně však 3 hodiny práce.

 

 

Objednávky na tel.čísle 728 004 674 nebo 602 446 475

 

 

 • pujcovna-naradi

  Půjčovna nářadí

  Půjčovna nářadí nabízí stavebním firmám i jednotlivcům zapůjčení strojů a nářadí za velmi výhodných podmínek a cen. Veškeré nářadí a spotřební materiál lze u nás také zakoupit formou písemné objednávky a složení zálohy.

 • stavebni-prace

  Stavební práce

  Provádíme stavby rodinných domů, hal, průmyslových objektů a půdních vestaveb. Realizujeme rekonstrukce bytů, fasád, komunikací a plotů. Pokládáme komunikace, konkrétně pak zámkovou dlažbu, žulu a živičné směsy. Provádíme zemní práce, jako terénní úpravy a výkopy všeho druhu. Zajišťujeme pravidelnou údržbu objektů.

 • iveko1_740x322

  Kontejnerová doprava

  V rámci kontejnerové dopravy nabízíme odvoz odpadu, pronájem kontejnerů vč. řidiče, pronájem stavebních buněk, odvoz a dovoz stavebních materiálů.

 • jadrove-vrtani

  Jádrové vrtání

  Specializujeme se jádrového vrtání a v této olbasti také nabízíme komplexní služby. Kvalitní technikou HILTI provádíme jádrové vrtání do zdiva, betonu a železobetonu. Jádrové korunky, osazené diamantovými segmenty, pronikají betonem všeho druhu zhruba 10 – 20 x rychleji než např. pneumatické sbíječky.

 • povrchova-uprava-betonu

  Povrchová úprava betonu

  Naše společnost se specializuje na povrchovou úpravu betonu. V této oblasti nabízíme: řezání betonu—asfaltu, broušení—frézování betonu, tryskání a pískování. Všechny tyto služby provádíme pro firmy, obce i ostatní občany.

1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

 • Půjčovna nářadí
  +420 728 004 674
 • Jádrové vrtání
  +420 602 446 475
 • Povrchová úprava betonu
  +420 602 446 475
 • Stavební práce
  +420 602 446 475
 • Kontejnerová doprava
  +420 777 733 755
 • Vedení společnosti
  +415 653 878
Všechny kontakty
Zpět nahoru